MAAKbar Leuven

Vlaams-Brabant, Belgium

Hosted by Group avatarMaakbaar Leuven

Party impact

...

participants

...

restarters

...

waste prevented

...

CO2 emission prevented

...

devices fixed

...

devices repairable

...

devices dead


equivalent to...

Volunteers at a Restart Party fixing devices, cropped on hands

Description

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.

Repair Cafes are free accessible meetings that rotate location to repair items. At the site where the Repair Café is held, tools and materials are available to carry out all possible repairs. On clothing, furniture, electrical appliances, bicycles, toys and so on. Also are present expert volunteers, with repair knowledge and skills in many areas.

Visitors take from home broken stuff. In the Repair Café they work together with the experts to try to repair the items. There is always something to learn. Who has nothing to repair, take a cup of coffee or tea. Or s(he) comes and help repairing something from someone else.

Location

Get directions on Google Maps

MAAKbar, Tiensestraat 226, 3000 Leuven

About the group

Group avatar

Maakbaar Leuven

Maakbaar Leuven vindt dat kapotte spullen een tweede leven verdienen. Samen bundelen we kennis, kunde en gereedschap om meer en beter herstellen mogelijk te maken. We maken een vuist tegen de wegwerp-economie en toveren Leuven om in een duurzame en circulaire stad.

Gedreven burgers, organisaties, bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen zijn samen aan zet. Doe jij ook mee?

EN:
Maakbaar Leuven is the repair community situated in the Belgian city called Leuven. We feel that broken things deserve a second chance. We aspire to share repair knowledge, skills and tools in order to collaborate on repair, and make a shift towards a more sustainable, circular city.

We invite citizens, organizations, schools and enterprises to join us in Leuven!


Group Stats

...

participants

...

hours volunteered

...

parties thrown

...

waste prevented

...

CO2 emission prevented